Vi skulle vara tacksam om du kan ange din nöjdhetsnivå från 1 till 5, att vara 1 inte tillfredsställande och 5 mycket tillfredsställande.

  1.- Allmänt betyg för Ebanisteria Montesinos-tjänsten
  12345

  2.- Kommersiell uppmärksamhet i valet av produkt
  12345

  3.- Snabb budgetförberedelse
  12345

  4.- Produktinformation, pris och leveransvillkor
  12345

  5.- Snabb produktutveckling
  12345

  6.- Vänlighet i behandlingen av installatörer
  12345

  7.- Kvalitet och professionalism hos installatörer
  12345

  8.- Nöjdhet med produktkvaliteten
  12345

  9.- Snabb installation av köpta produkter
  12345

  10.- Kundservice
  12345