TJÄNSTER

Vi agerar från olika punkter enligt kraven i varje projekt:

 • Besök och råd till klienten
 • Kunden behöver utveckling, möbeltillverkning och anpassning
 • Möjlighet att se möblerna innan de skickas till destinationen genom förmontering i våra anläggningar och kommersiella utrymmen i skala 1: 1
 • Kunden ser den färdiga produkten, finish, montering och installation
 • Direkt tillverkning på planer levererade av märket, företaget eller kunden
 • Tidigare tillverkning av prototyp, presentation för klienten, produktion med finish, installation
servicio_
logo_sevicios

”Vi är en sammansmältning mellan traditionell snickeri och ny teknik som används för trä”

Sektorer som våra möbler riktas till:

 • särskilt
 • Butiker och detaljhandel
 • Hotell och restauranger
 • Företagskontor
 • Stativ och fönsterförband
collage

Har du något projekt i åtanke?